Τετάρτη, 19 Μαρτίου 2014

Οι κύριες προτάσεις στον πλάγιο λόγο:άσκησηΝα μεταφέρετε τις προτάσεις που ακολουθούν στον πλάγιο λόγο, αφού τις εξαρτήσετε από τα ρήματα που δίνονται στην παρένθεση:

1. ἔς τε τν λλην Σικελαν πμπωμεν πρσβεις (ὁ στρατηγὸς ἐκέλευσεν…)
2.  ργοις φιλόπονοςσθι, μὴ λγοις μόνον (ὁ διδάσκαλος συνεβούλευε τοὺς μαθητάς…)
3. εθε γρψειεν ς χρὴ (εὔχομαι αὐτοῖς…..)
4.  Ο Θηβαοι πέμπουσι νδρας ες θήνας. (γιγνώσκομεν …..)
5. τος μν θεος φοβο, τος δ γονες τμα.  (χρή ….)
6. Κῦρος τς δονςθήρευε τὰς μετὰ δόξης.  (διηγοῦντο ….)
7. Λύσανδρος τος πλείστους νδρας ν τ γ συνέλεξεν. (ἐλέγετο…..)
8. Σωκράτης τ ατ μάτιον φερε θέρους τε κα χειμνος (Ἀθηναῖοι ἐπίστανται ….)
9. Νας ξει σήμερον. (Κερκυραῖοι νομίζουσιν ….)
10. γνθι σατόν. (οἱ σοφοὶ παραινοῦσιν ἀνθρώπους ….)
11. Δίς ες τόν ατόν ποταμόν οκ ν μβαίης. (Ἡράκλειτος ἐδίδασκεν ….)
12. Ὄλοιτο τήν πόλιν κών δικν. (τοῖς θεοῖς ηὔχοντο …)
13. Τν κατηγόρων βουλόμενος παρελθν λεγξάτω. (Κελεύομεν ….)
14.  Κράτιστοι δ' ν τν ψυχν δικαίως κριθεεν (νομίζομεν …)
15. ωμεν και κούσωμεν το νδρός. (ἐκέλευον τος πολίτας …..)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου