Πέμπτη, 31 Οκτωβρίου 2013

Μήνες και Ευχές στα λατινικά

Το Ρωμαϊκό έτος παλαιότερα άρχιζε από το Μάρτιο, δηλ. από την αρχή της ανοίξεως, αργότερα (από τα μέσα της β´ π.Χ. εκατονταετηρίδας) από τον Ιανουάριο∙ Το έτος, όπως και σε μας  είχε 12 μήνες, που τα ονόματά τους ήταν τα εξής: 1ος Martius, 2ος Aprilis, 3ος Maius, 4ος Junius, 5ος Quintīlis, 6ος Sextīlis, 7ος September, 8ος Octōber, 9ος November, 10ος December, 11ος Januarius, 12ος Februarius.
Τα ονόματα αυτά των μηνών (κυρίως είναι επίθετα, για καθένα υπονοείται το όνομα mensis = μήνας) παρέμειναν και όταν μετατοπίστηκε η αρχή του έτους και μόνο δύο μηνών τα ονόματα μεταβλήθηκαν κατά τους αυτοκρατορικούς χρόνους, του Quintilis με το Julius για να τιμηθεί ο Ιούλιος Καίσαρ και του Sextīlis με το Augustus για να τιμηθεί ο Οκτάβιος Αύγουστος. Σταθερότερα τα σχετικά με το ρωμαϊκό ημερολόγιο καθορίστηκαν από τον Ιούλιο Καίσαρα (γι’ αυτό και το ημερολόγιο λέγεται Ιουλιανό).
Πηγή: Ψηφιακό Σχολείο, Ψηφιακά διαδραστικά βιβλία http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGL-C133/597/3935,17485/

Και αν για καλό μήνα θα ευχόμασταν "bonum mensem", ιδού μερικές ακόμη ευχές από έναν πολύ ενδιαφέροντα ιστότοπο:  
Good luck!               Fēlicitās!
Happy birthday!       Beātum Diem Nātālem!
Happy new year!     Annum Faustum!
Merry Christmas!    Nātālem Hilarem


Read more: http://www.linguanaut.com/english_latin.htm#ixzz2jDTZBCCG

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου